Informacija o pričetku izdaje novih osebnih izkaznic

Spoštovani, seznanjamo vas, da je Republika Slovenija 28. marca 2022 začela izdajati biometrične osebne izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja.  Nova […]

Pravo za vse – brezplačno pravno svetovanje

Spoštovani, društvo Pravo za Vse obvešča širšo javnost o delovanju »Pravne klinike« v Mariboru. Pravna klinika je projekt, pri katerem prostovoljci, člani ekipe Društva Pravo za VSE, nudimo osebno povsem brezplačno pravno svetovanje vsem, ki potrebujejo brezplačen pravni nasvet. Pravna pomoč se izvaja ustno, v obliki razgovora, na samem kraju dogodka. V kolikor je vprašanje […]

Prevoz z našim KOBANCEM – prevozi za starejše

Spoštovani, Občina Selnica ob Dravi je v sodelovanju z Društvom upokojencev Selnica ob Dravi in Fala ter Krajevno organizacijo Rdečega križa Selnica ob Dravi v mesecu marcu pričela izvajati projekt »Kobanc – prevoz za starejše«. Namen projekta je preprečiti in prekiniti izoliranost ter osamljenost starejših prebivalcev naše občine, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih […]

Letno poročilo o skladnosti pitne vode – Mariborski vodovod d.d.

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod tudi v letu 2021, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do končnih uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih […]