Prenehanje funkcije župana

Župan Jurij Lep je bil na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 3. 6. 2018, izvoljen za poslanca. V skladu z Zakonom o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana (10. člen), ter da […]