Čas delovanja Svetovalnega center za otroke in mladostnike Maribor

Spoštovani, strokovnjaki Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor so v času epidemije COVID-19 na voljo od ponedeljka do petka, v času od 8.00 do 18.00 na telefonski številki 040 83 21 05. Telefon je namenjen: Podpori otrokom, mladostnikom in staršem pri obvladovanju neugodnih čustev (tesnobe, jeze, žalosti…) ob epidemiji COVID-19. Staršem pri vzgoji […]

Telefon za psihološko podporo

Spoštovani, pričel je delovati Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19:    041 443 443. Vzpostavil ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Društvom psihologov Slovenije. Obvestilo za medije telefon za psih. podporo.

Rumene vrečke

Spoštovani, podjetje Snaga d. o. o., je na podlagi klicev, ki jih prejemajo v zadnjih dneh pripravilo obvestilo o rumenih vrečah. RUMENE VREČE JE MOŽNO DOKUPITI – V ČASU EPIDEMIJE VAM JIH POŠLJEMO PO POŠTI. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki je konec leta 2019 brezplačno prejelo rumene vreče za zbiranje […]

Razkuževanje javnih površin

Spoštovani, objavljamo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede razkuževanja javnih površin v času epidemije. Dostopno je na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-glede-dezinfekcije-javnih-povrsin-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

Sprememba cene odvoza komunalnih odpadkov – pojasnilo

SPREMEMBA CENE S 1.3.2020 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji 10. redni seji 30.1.2020 obravnaval predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske  gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020. Na podlagi skupne odločitve vseh občin, v katerih družba Snaga opravlja službo ravnanja z odpadki, razen Občine Miklavž […]

Prošnja za pomoč našim učencem

Spoštovani krajani Selnice ob Dravi, OŠ Selnica ob Dravi izvaja v izrednih razmerah pouk na daljavo. Vsi strokovni delavci se trudimo, da bi učenci tudi v tem času pridobili nekaj znanja, ponovili določene vsebine in da bi ohranili stik s šolo ter učitelji. Dobili smo informacije, da imajo nekateri starši doma težave, ker nimajo računalnikov […]