Saditev avtohtonih medovitih rastlin

Čebelarska zveza Slovenije si že vseskozi prizadeva, da se naša krajina bogati in zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so medovite. V ta namen vas spodbujamo, da pri sajenjih upoštevate tiste rastline, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere ter so kot take zelo koristne […]

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Selnica ob Dravi je objavila Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor. Predloge posredujte do, 25. marca 2019, do 12. ure, na način, ki je naveden v javnem pozivu. Javni poziv OBRAZCI – predlog […]

Sodelujte v akciji 40 dni brez alkohola

Tudi v letošnjem letu se skupaj s Slovensko Karitas in Zavodom Med.Over:Net pripravlja že štirinajsta akcija 40 dni brez alkohola. Tokrat bo potekala pod sloganom “Za odgovoren odnos”, ambasador akcije pa je Igor E. Bergant, ljubitelj športa in televizijski voditelj. Tako kot vsako leto je tudi letos namen akcije je opozoriti na širšo problematiko alkohola […]

Brezplačne meritve krvnega sladkorja in pritiska

Spoštovani, Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor pričenja z izvajanjem programa meritev krvnega sladkorja in pritiska. Program, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi se bo pričel izvajati v sredo, 13. 2. 2018, med 8. in 10. uro v pritličnih prostorih Občine Selnica ob Dravi – info točka. Izvajanje meritev bo potekalo vsako drugo sredo v mesecu […]

Zbiranje nevarnih odpadkov

  ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Zavedamo se, da količina teh odpadkov v gospodinjstvih ni zanemarljiva, zato smo se odločili, da bomo izvedli zbiralno akcijo nevarnih odpadkov tudi v vaši občini, kjer boste lahko nevarne […]

Obvestilo o popolni zapori ceste Ožbalt – Zg. Kapla

Spoštovani, po dovoljenju za popolno zaporo državne ceste št. 37168-75/2019-MH, z dne 13. 2. 2019, vas obveščamo o popolni zapori na državni cesti R3-706 na odseku 6301 Ožbalt – Kapla od km 1+690 do km 2+510 zaradi sanacije vozišča. Pričetek zapore bo v ponedeljek, 25. 2. 2019, predvidoma po 11. uri. Obvoz v času popolne […]

Poročilo o kakovosti pitne vode

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2018, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih […]

Zahvala

ZAHVALA Ob nesreči, ki nas je doletela, ko je požar uničil vse kar smo dolga leta z ljubeznijo gradili, bi se rad zahvalil gasilcem za požrtvovalno gašenje v nemogočih pogojih. Iskreno se zahvaljujem za nesebično pomoč mojima sosedoma, Jaki in Barbari Adam, ter drugim, ki so mi prav tako velikodušno ponudili pomoč.  Med drugimi,  Dajčman […]