Spoštovani,

po dovoljenju za popolno zaporo državne ceste št. 37168-75/2019-MH, z dne 13. 2. 2019, vas obveščamo o popolni zapori na državni cesti R3-706 na odseku 6301 Ožbalt – Kapla od km 1+690 do km 2+510 zaradi sanacije vozišča.

Pričetek zapore bo v ponedeljek, 25. 2. 2019, predvidoma po 11. uri.

Obvoz v času popolne zapore je predviden po lokalni cesti LC 319811 Ožbalt-Kapla. Skozi območje zapore bo omogočen prehod za šolski avtobus, intervencijska vozila in stanovalce znotraj zapore.

                                                                                                     POMGRAD-CESTNO PODJETJE d. d.

Obvestilo o popolni zapori