Eko sklad je pripravil nov razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in kreditov za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Objavljeni so javni pozivi za sledeče ukrepe:

 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva.
 • Izvedba fasade, izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, kleti in tal.
 • Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija.
 • Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo.
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi.
 • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe.
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
 • Gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe.
 • Celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.
 • Nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri-in večstanovanjski stavbi.
 • Nakup električnih in hibridnih vozil.

 

Več informacij o postopku in pogojih za pridobitev sredstev najdete na spletni strani https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe.