V Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa, da z dnem 1. 3. 2022 preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (vključeni Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), prav tako tudi za občine Ljubljana, Murska Sobota in območje Zasavja. Zaradi večje onesnaženosti zraka bo odlok ostal v veljavi le še v MO Celje.

Za občine v Podravju bo tako od 1.3.2022 veljalo, da bodo subvencije EKO sklada občanom vseh občin dosegljive pod enakimi pogoji, ker za nobeno občino ne bo več veljalo, da sodi pod degradirano območje iz naslova onesnaženosti zunanjega zraka.

Na podlagi odlokov, ki se bodo s 1. 3. 2022 ukinili, so namreč občani teh občin lahko pridobili določene višje subvencije za zamenjavo kurilnih naprav. Z ukinitvijo odlokov se izenačuje višina subvencij za vse državljane enako, v določenih občinah so bile po starem mogoče tudi subvencije za  plinske kotle, ki pa se z ukinitvijo odloka povsem ukinjajo. Lahko pa se bodo pridobile subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke na določenih območjih, kjer te prej niso bile mogoče.

Z namenom ohranjanja kakovosti zraka na nacionalnem nivoju je MOP pripravil Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven za vse občine.

EKO sklad bo še naprej podeljeval subvencije po objavljenih javnih razpisih na področjih:

  • Ogrevanja in prezračevanja,
  • Izolacije in oken,
  • Vozil,
  • Električne samooskrbe,
  • Nakupa/gradnje/celovite obnove stanovanjske stavbe,
  • Menjave cevi in oblog,
  • Vode,
  • Odpadkov,
  • Gospodinjskih aparatov.

Vse prijave, ki bodo na EKO sklad prispele do 28. 2. 2022, bodo obravnavali še po dosedanjih pogojih, vloge po 1. 3. 2022 pa z upoštevanjem ukinitve odloka.

Veljavni razpisi so objavljeni na spletni strani EKO sklada ( https://www.ekosklad.si/prebivalstvo ), za tehnične informacije in natančnejše informacije o pogojih za pridobitev subvencije ali kredita pa priporočamo, da se obrnete na Energap  (Energetska agencija za Podravje) tel. (02) 234 23 60 ali svetovalno pisarno EKO sklada ENSVET , tel. 02 23 42 363, 070 574 630.

Januar, 2022.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Irena Kozar

Skip to content