Spoštovani,
izredni vremenski dogodki – poplave v avgustu ter prekomerne padavine v oktobru in novembru, so ključen razlog, da so podaljšali in danes uradno objavili dovoljeno izvajanje gnojenja s tekočimi organskimi gnojili za mesec dni. Mejni datum so tako zaradi izjemne namočenosti terena, ki je onemogočil njihov razvoz, s 15. novembra prestavili na 15. december.  

V skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – Zakon o varstvu okolja – ZVO-2) je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca. Ne glede na to določbo pa lahko minister, pristojen za kmetijstvo, zaradi izjemnih dogodkov ta rok največ za mesec dni podaljša.

Skip to content