Snaga odvaža zbrano odpadno embalažo samo v rumenih vrečah, ki so jih gospodinjstva prejela v ustrezni količini konec leta 2019 s strani Snage.
Te vreče so namenjene zbiranju odpadne embalaže v letu 2020. Vključno do 14. 2. 2020 smo na Snagi sprejemali reklamacije, v kolikor katero gospodinjstvo morda ni prejelo vreč in jih tako še dodatno dodelili gospodinjstvom. Po tem datumu naše smetarske ekipe zbrane odpadne embalaže v drugih vrečah ne bodo odpeljale.
V kolikor gospodinjstvom rumenih vreč med letom zmanjka, jih lahko dodatno kupijo na sedežu Snage, kot tudi na vseh zbirnih centrih. Z nakupom rumenih vreč gospodinjstva, to je povzročitelji odpadkov, namreč plačajo tudi logistiko in odvoz odpadne embalaže izpred svojih vrat.
V izogib nevšečnostim občane vljudno naprošamo, da upoštevajo pravila ravnanja z odpadno embalažo.