Obvestilo

Upravna enota Ruše na Krajevnem uradu Selnica ob Dravi zagotavlja uradne ure za poslovanje s strankami ob sredah v času od 8.00 do 11. 30.