Spoštovani,
od 24. 5. 2022 dalje, podjetje Yamaco d.o.o. izvaja 24-urno dežurno pogrebno službo v občini Selnica ob Dravi.

24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna gospodarska javna služba. Obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

V primeru smrti pokličite podjetje Yamaco d.o.o. Maribor, kjer dobite  tudi vse ostale informacije.

Cena 24-urne dežurne službe v občini Selnica ob Dravi znaša 94,40 EUR brez DDV oz. 103,36 EUR z DDV po posameznem prevozu. Cena zajema prevoz pokojnika ob vsakem času, uporabo transportne krste, delo s pokojnikom in en dan hladilnice.

 

Skip to content