Spoštovani,

s 15. junijem je omogočena oddaja silažne folije, ki sodi med odpadke iz kmetijstva, na našem zbirnem centru v Rušah. Silažno folijo je prepovedano odlagati v zabojnike/vreče za odpadno embalažo oz. mešane komunalne odpadke. Prav tako jo je prepovedano kuriti ali prepuščati v naravi.

Predpisi določajo, da jo je potrebno predati pooblaščenim zbiralcem, zato poskrbite, da bo predana na način, kot to predvideva zakonodaja. Odpadno silažno folijo lahko oddate na zbirnem centru Ruše, v času obratovalnega časa.

Cena prevzema silažne folije znaša 19,71 €/m3 z vključenim DDV.

Pri oddaji je potrebno upoštevati, da odpadna silažna folija:

  • ne vsebuje zaščitne mrežice,
  • ni onesnažena s silažo, z zemljo ali s prstjo,
  • ni onesnažena z nevarnimi snovmi kot so barve, olja in
  • da je čim bolj stisnjena oziroma zložena.

Snaga, d.o.o
Nasipna ul. 64, SI-2000 Maribor
info@snaga-mb.si snaga-mb.si

Skip to content