Spoštovani,
od 18. do 24. januarja 2021 je potekal 15. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, izjemno majhna. V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. V zadnjem 3-letnem obdobju (na dan 30. 6. 2020) se je pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov za zajezitev pandemije COVID19 prvič v 15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost 70 % in je znašala 69,6 %, kar je tri odstotne točke manj kot leto prej (72,6 %).

V državnem programu ZORA si želimo, da bi pregledanost presegla ciljnih 70 % v vseh slovenskih občinah. V občini Selnica ob Dravi je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2020 65,2 %, kar je pod ciljno vrednostjo in pod slovenskim povprečjem. Med 212 občinami je to 178. največja pregledanost. Lansko leto je bila pregledanost v občini Selnica ob Dravi 70,5 %, kar je bila 146. največja pregledanost med vsemi občinami. Podrobnejši podatki o pregledanosti so dostopni na spletni strani.

Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije z naslednjimi ključnimi sporočili:

  • Svetovna zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi evropskimi državami prepoznala prav Slovenijokot primer dobre prakse pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu z organiziranim presejanjem: Turning the tide: Slovenia’s success story of fighting cervical cancer. Na spletni strani programa ZORA je dostopno foto poročilo lansiranja strategije za eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji.
  • Zaradi zaustavitve presejanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič v 15 letih delovanja progama ZORA 3-letna pregledanost zmanjšala pod ciljno vrednost 70 %. Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez poletje in dobrega odziva žensk je konec septembra 2020 pregledanost ponovno dosegla 70 %.
  • Zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA smo do konca septembra v letu 2020, v primerjavi s 3-letnim povprečjem, odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30–39 let. To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30–39 let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb visoke stopnje.

 Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega programa ZORA in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, poziva:

  • Ženske, da tudi v času pandemije COVID-19 celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo 12 priporočil proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok proti HPV.
  • Mlade ženske v starosti 30−39 let, da kljub spremembam v vsakdanjem življenju, kot sta na primer delo, vrtec in šola od doma, naj ne pozabijo na lastno zdravje, saj je njihovo zdravje pomembno za njih in za vse, ki jih imajo rade. V tej starostni skupini smo v programu ZORA času pandemije odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb materničnega vratu, ki bodo lahko, neodkrite in nezdravljene, napredovale v raka materničnega vratu.
  • Vse prebivalce, da se cepijo proti COVID-19, saj bodo s tem pripomogli k polnemu delovanju programa ZORA prav v vseh predelih Slovenije in omogočili čim prejšnjo eliminacijo RMV v Sloveniji.

 Celotna izjava programa ZORA je dostopna TUKAJ.
Izjava NIJZ o cepljenju proti HPV je dostopna TUKAJ.

Lep pozdrav v skupni skrbi za zdravje slovenskih žensk,

dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja, Vodja državnega programa ZORA
Vodja oddelka za presejanje raka, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana

T: 01/5879-606 │ M:041/901-478
W: https://zora.onko-i.si/http://www.protiraku.si/https://priporocila.si/

Skip to content