Spoštovani,

dne 15. 6. 2021 se je iztekla epidemija COVID-19. V nadaljevanju vas obveščamo o posledicah učinka prenehanja epidemije na področju pravic iz javnih sredstev:

Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev:

  • Za letne pravice CSD odločamo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe). V mesecu juniju smo že pričeli izdajati informativne izračune pri podaljšanju letnih pravic – to je za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, z veljavnostjo od 01.07.2021.

Upravičenci, ki bodo prejeli informativne izračune, morajo v primeru nestrinjanja z izračunom, v roku 15 dni vložiti ugovor, sledi izdaja odločbe. V kolikor ugovora v roku ne vložijo, inf. izračun stopi v veljavo in ima funkcijo odločbe.

Kdor želi pravico na novo uveljavljati, mora še vedno oddati vlogo (npr. ob vstopu otroka v vrtec in ob prvi dodelitvi državne štipendije) in še vedno morajo sporočati spremembe, ki vplivajo na izračun pravice.

  • Za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju 2021, morajo upravičenci do 30. 6. 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.
  1. Od 1. 7. 2021 dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova.
  2. Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih:
  • v mesecu juniju 2021, se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno NE upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja,
  • od 1. julija 2021 dalje, pa se premoženje ponovno upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.

Center za socialno delo Maribor
Enota Ruše
Hmeljarska ulica 8
2342 Ruše

Skip to content