Spoštovani,
na podlagi sklepa št. 844-18/2022-13-DGZR Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, z dne 12. 8. 2022, o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022, pričenja Občina Selnica ob Dravi z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2022 na območju katastrskih občin občine Selnica ob Dravi.

Zbiranje vlog se prične 25. 8. 2022 in zaključi  23. 9. 2022.

Vloge oškodovancev bomo sprejemali v vložišču Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, med 25. 8. 2022 in 23. 9. 2022 vsak dan med 8. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.
Vlogo (Obrazec 2), lahko dobite v vložišču občine Selnica ob Dravi ali na spletni strani www.selnica.si pod rubriko Vloge in obrazci. Izpolnjen in podpisan obrazec 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  1. Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva.
  2. Davčna številka nosilca.
  3. Naslov nosilca.
  4. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičenosti do državne pomoči.
  5. GERK – številka GERK-a.
  6. Vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.
  7. Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti.
  8. Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Več informacij lahko dobite v občinski upravi pri Gordani Svenšek, tel. 02 673 0206 ali po elektronski pošti info@selnica.si.

Poziv kmetovalcem.
Obrazec-2.
Priloga-5-Seznam-kmetijskih-pridelkov-za-oceno-skode.

Skip to content