Spoštovani,
predsednik Republike Slovenije bo z  Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije razpisal redne volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci) v Državni zbor Republike Slovenije.
Za dan glasovanja bo z navedenim odlokom določena nedelja, 24. 4. 2022. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev v državni zbor, bodo začeli teči v ponedeljek, 14. 2. 2022.
Glede na to, da bodo volilni odbori vodili glasovanje na voliščih v času, ko bo treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja virusne bolezni COVID-19 (npr. upoštevanje karantene, samoizolacije in drugih posebnih ukrepov) se pričakuje, da bodo okrajne volilne komisije imele težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov.
Glede na navedeno pozivamo vaške odbore, društva in občane, da predlagate kandidate za člane volilnih odborov.
Ob tem je potrebno poudariti, da bodo morali člani volilnih odborov na dan glasovanja (24. 4. 2022) izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).
Predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov nam posredujte na objavljenem obrazcu najpozneje do 25. 2. 2022.
Prispele predloge bomo posredovali pristojni okrajni volilni komisiji.

Poziv za predlaganje članov …
Soglasje-kandidata-volilni-odbor

Skip to content