Spoštovani,
vabimo vas  na predstavitev predloga ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naši občini za naselja, kjer ne bo urejen centralni kanalizacijski sistem.

Za območje Slemena bo srečanje v ponedeljek, 3. oktobra 2022, ob 19. uri, v Vaškem domu Sp. Slemen (stara šola).
Za območje Gradišča na Kozjaku bo srečanje v torek, 4. oktobra 2022, ob 19. uri, v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku.
Za območje Črešnjevec – Fala bo srečanje v sredo, 5. oktobra 2022, ob 18. uri, v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
Za območje Sv. Duha na Ostrem vrhu bo srečanje v četrtek, 6. oktobra 2022, ob 19. uri v domu Lackovega odreda, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47.

Občina Selnica ob Dravi je po zaključku projekta Izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Selnica ob Dravi intenzivno širila kanalizacijsko omrežje. Kljub širitvi je ostalo kar nekaj območij še vedno neopremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom.

Za celovito rešitev ustreznosti odvajanja in čiščenja odpadne vode na navedenih območjih pripravlja občina operativni program, s katerim želi neopremljena območja urediti na način izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Omenjena rešitev se skozi pripravo programa kaže kot ekonomsko in ekološko sprejemljiva. Progam želi občina predstaviti občanom in pridobiti povratne informacije, da lahko nadaljuje z načrtovanjem sofinanciranja MKČN.

Dr. Vlasta Krmelj, županja

 

Skip to content