Župan Jurij Lep je bil na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 3. 6. 2018, izvoljen za poslanca. V skladu z Zakonom o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana (10. člen), ter da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, je županu Juriju Lepu prenehala funkcija (mandat) po samem zakonu na dan konstitutivne seje Državnega zbora Republike Slovenije, v petek, 22. 6. 2018.

V skladu z drugim odstavkom 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana, podžupan.

Župan Jurij Lep je za podžupana Občine Selnica ob Dravi s sklepom št. 024-2/2015 dne 19. 12. 2014 imenoval člana občinskega sveta Igorja Štruca.

Podžupan Igor Štruc bo tako do izvolitve novega župana na rednih lokalnih volitvah novembra 2018, začasno opravljal funkcijo župana nepoklicno.

                                                                                                                      Občinska uprava