Vsako leto v Sloveniji za rakom na debelem črevesu in danki zboli okoli 1.400 prebivalcev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav gre za eno izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem in zgodnjim odkrivanjem.

V desetih letih delovanja Programa Svit, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je bilo odkritih prek 2.800 rakov, ko se znaki bolezni še niso pojavili in je zdravljenje bolj učinkovito. Zaradi odstranjevanja predrakavih sprememb pri kolonoskopijah pa se je zmanjšala obolevnost za to vrsto raka. Delež pojavnosti med vsemi raki je od leta 2008 padel za 22 %.
Program Svit je namenjen prebivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Cilj Programa Svit je pravočasno odkriti predrakave spremembe (adenome) in raka na debelem črevesu in danki. Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov.

Z namenom večjega zavedanja in sodelovanja v Programu SVIT, vam pošiljam sporočilo ambasadorke Programa SVIT, gospe Marije Hrvatin, ki je delila svojo izkušnjo z rakom na debelem črevesu in njeno sodelovanje v Programu.

Celotno sporočilo si lahko ogledate v priponki.

Z lepimi pozdravi,
Karin Mlakar, NIJZ OE Maribor
Skupina za komuniciranje

SPOROČILO AMBASADORKE, Marije Hrvatin (SVIT)