Akronim projekta:                 ADAPTNOW
Program:                                    Interreg Alpine Space
Trajanje projekta:                  November 2022 – oktober 2025
Vrednost projekta:                2.034.650,06 EUR (delež Občine Selnica ob Dravi znaša 90.712,00 EUR)
Spletna stran projekta:       https://www.alpine-space.eu/project/adaptnow/
LinkedIN:                                  https://www.linkedin.com/groups/12746578/
Kontakt:                                     suzana.prajnc@selnica.si in mateja.lep@selnica.si

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Alpine Space.

Podnebne spremembe in njihove negativne posledice so dejstvo, saj jih močno občutimo tudi v naših krajih. Poletne vročine, suše, jesenski nalivi in močni vetrovi povzročajo vedno večjo škodo in težave. Morda smo mile zime še nekako veseli, a poletna suša in pomanjkanje pitne vode ogrožata življenja ljudi in živali. V naši občini opažamo, da se pojavljajo vetrolomi, vodnjaki se izsušujejo, leta 2017 pa smo imeli močan gozdni požar, ki ga je povzročilo sušno obdobje. Želimo biti optimistični in verjeti, da lahko še večje posledice nekako preprečimo, a na sedanje spremembe se moramo prilagoditi. Občina Selnica ob Dravi je pričela z izvajanjem evropskega projekta ADAPTNOW, v okviru katerega bomo skupaj s partnerji iz Francije, Italije, Avstrije in Nemčije iskali možnosti in načine, kako se prilagoditi na obstoječe in še prihajajoče težave, povezane s podnebjem. V okviru projekta bomo skupaj s civilno zaščito, gasilci in občani določili področja, ki so najbolj ogrožena zaradi suše, poplav, plazov in vetrov. Nato bomo pripravili načrt ukrepanja, da bodo te nevarnosti čim manj ogrožale ljudi, živali in okolje. Skupaj bomo pripravili tudi protokole ukrepanja v takšnih razmerah. Projekt bo trajal tri leta, njegova vrednost znaša 2.034.650,06 EUR in je v višini 85 % sofinanciran iz EU programa Alpine Space. Višina sredstev, ki jih dobi Občina Selnica ob Dravi znaša 90.712,00 EUR. V njem sodeluje 12 partnerjev, skupaj pa bomo iskali rešitve in jih nato izvajali v svojih okoljih.

Novice 3 – junij 2024
Novice 2 – november 2023
Novice 1 – maj 2023

Skip to content