Projekt: Empowering Renewable and Citizen Energy Communities

Akronim projekta:  POWER-E-COM
Program/poziv:  LIFE-2022-CET
Trajanje projekta:   1. 10. 2023 do 30. 9. 2026 (36 mesecev)
Vrednost projekta:  1.496.569,59 EUR
Spletna stran projekta: https://fedarene.org/power-e-com-empowering-european-communities-for-sustainable-energy-initiatives/
LinkedIN:   www.linkedin.com/company/power-e-com/
Kontakt:      info@selnica.si

POWER-E-COM Newsletter1

Energetske skupnosti omogočajo izvajanje skupnih aktivnosti, ki pomagajo utreti pot prehodu na čisto energijo, pri čemer pa postavljajo v ospredje državljane. Prispevajo k večji ozaveščenosti in sprejemanju projektov obnovljive energije s strani javnosti in pripomorejo k privabljanju zasebnih naložb. Hkrati imajo energetske skupnosti potencial, da s povečanjem energetske učinkovitosti, nižjimi računi za elektriko in ustvarjanjem lokalnih možnosti zaposlitve zagotovijo državljanom neposredne koristi.

V mnogih državah EU je sodelovanje med javnimi organi in skupinami državljanov, ki se zanimajo za ustanovitev lokalnih energetskih skupnosti, zelo omejeno. Razloge je moč iskati predvsem v pomanjkanju znanja in informacij. Hkrati je moč zaznati pomanjkanje preizkušenih poslovnih modelov, ki bi bili dovolj robustni, da bi zagotovili dolgoročni uspeh.

Glavni cilji projektnega predloga POWER-E-COM so:

  • spodbujati sodelovanje med občinami in energetskimi skupnostmi;
  • podpreti zainteresirane deležnike pri vzpostavitvi novih energetskih skupnosti in podpreti že obstoječe skupnosti, da bi delovale trajnostno;
  • olajšati izmenjavo izkušenj in znanja med že obstoječimi energetskimi skupnostmi in tistimi, ki so v nastajanju, izhajajoč iz EU praks;
  • identificirati socialno-ekonomske in regulativne ovire za vzpostavitev energetskih skupnosti;
  • razviti ustrezne poslovne modele in ustvariti podporno lokalno okolje;
  • vzpostaviti in preveriti učinkovitost poslovnega modela na področju energetskih skupnostih v evropskih državah.

Občina Selnica Ob Dravi podpira projektni predlog  “POWER-E-COM” in ga namerava podpreti z:

  • vzpostavitvijo energetske skupnosti, katere osrednja dejavnost bo proizvodnja elektrike iz sončnih elektrarn;
  • sodelovanjem v aktivnostih in spremljanju rezultatov.
Skip to content