Pridobljena sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj

Na podlagi izvedenega postopka Drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« smo na podlagi vloge za izvedbo operacije Obnova tranzitnega vodovoda Selnica-Jelovec dobili v mesecu januarju odobrena sredstva v višini 534.010,00 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v razmerju 77,39% verodostojno izkazanih in upravičenih stroškov operacije, 22,61% krije občina iz lastnih sredstev.
Predmet investicije je izgradnja tranzitnega vodovoda Selnica-Jelovec, katerega namen je povezava vodovodnega sistema Ruše–Selnica ter Mariborskega vodovoda iz smeri Maribor-Bresternica-Jelovec. Napajanje bo možno dvostransko, kar je strateškega pomena in zagotavlja varno vodooskrbo v primeru okvare. Obstoječe omrežje je za dobavo večjih količin neustrezne dimenzije, kar posebej velja za dobavo požarne vode ter predvidenih sekundarnih odcepov za zaselke, ki danes še nimajo javnega vodovoda. Zmanjšane bodo izgube vode v obstoječem omrežju, zagotovljeni bodo boljši oskrbni tlaki.
Aktivnosti na projektu: dela že potekajo.

NABOR RAZVOJNIH PROJEKTOV