Prijavitelj projekta: Občina Selnica ob Dravi
Partnerji: /
Vrednost projekta: 15. 000,00 € z DDV
Izvedba projekta: 2020 – junij 2021
Opis projekta

WiFi4EU je pobuda Evropske unije za namestitev točk za dostop do brezžičnega interneta po vsej Evropi. Program v imenu Evropske komisije izvaja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA).

Pobuda WiFi4EU je program podpore za ponudbo dostopa do interneta visoke kakovosti lokalnim prebivalcem in obiskovalcem v lokalnih središčih javnega življenja. Takšna lokalna brezžična povezljivost, ki je brezplačna in brez diskriminatornih pogojev, naj bi prispevala k premostitvi digitalnega razkoraka, zlasti v skupnostih, ki zaostajajo na področju digitalne pismenosti, pa tudi na podeželju in oddaljenih območjih.

Občina Selnica ob Dravi je uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije v sklopu pobude WiFi4EU in za izvedbo pridobila bon v vrednosti 15.000 EUR.

Konec leta 2020 je bil izdelan načrt postavitve zunanjih dostopnih točk, v začetku leta 2021 pa izbran izvajalec del za namestitev omrežja Wi-Fi, podjetje A1 Slovenija d. d.

Z bonom WiFi4EU se financirajo stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta). Občine, ki prejmejo bon, krijejo stroške povezljivosti (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme za brezplačno in visokokakovostno brezžično internetno povezljivost najmanj tri leta.

Cilj:
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.
Lokacije:

Dostop do brezplačnega interneta je omogočen na naslednjih lokacijah:

1.    Občina Selnica ob Dravi,
2.    Zdravstveni dom Selnica ob Dravi,
3.    Hram Kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi,
4.    Dom krajanov Gradišče na Kozjaku,
5.    Dom Lackova odreda Sv. Duh na Ostrem vrhu.

Omrežje je na vseh lokacijah označeno z emblemom WiFi4EU. Možnost brezplačnega visoko hitrostnega širokopasovnega internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU lahko koristijo vsi občani in obiskovalci naše občine. Za registracijo na omrežje WiFi4EU geslo ni potrebno.

Uporaba brezplačnega omrežja je preprosta in časovno neomejena, uporabnik na mobilnem telefonu ali drugi napravi med razpoložljivimi omrežji na lokaciji izbere omrežje »WiFi4EU«, nakar se odpre spletni obrazec z emblemom WiFi4EU, kjer uporabnik izbere možnost »Vstopite«. S tem je prijava opravljena in uporabnik lahko začne z uporabo brezplačnega interneta.