V poletnih mesecih je pojavnost neviht in možnost udarov strel v naše domove pogostejša. To ima lahko neposreden vpliv tudi na uporabnike komunikacijskih storitev, saj komunikacijske opreme v primeru poškodbe zaradi nenadnega udara strele ne morejo več uporabljati. Ker želimo uporabnike komunikacijskih storitev čim bolje osvestiti o tem, kako ravnati ob nevihtah in odhodu na dopust, da bo komunikacijska oprema ostala nepoškodovana, vam za vaše občane pošiljamo kratko novico z nasveti.

Vljudno vas prosimo, da, v kolikor presodite, da je informacija za vaše krajane koristna, informacijo vključite v vaše občinsko glasilo, na vašo spletno stran ali obvestila občanom.

Ob nevihtah priporočamo izklop komunikacijskih naprav iz električnega omrežja.
Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave.

V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunikacijskega omrežja.

Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-komunikator, televizor, računalnik, modem … iz električnega in komunikacijskega omrežja. Na ta način enostavno in učinkovito preprečite neželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje komunikacijskih storitev.

Alternativa so prenapetostne zaščite

Dobro zaščito elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičnice in razdelilniki s prenapetostno zaščito pred udari strele. Vendar pa morajo biti urejene najprej na nivoju podjetij za distribucijo električne energije v električni omarici na prenosnem omrežju, da lahko nudijo ustrezno zaščito. Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni omarici, ki jo imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, šele takrat je smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno zaščito vtakne v vtičnico, na katero je priključena posamezna električna naprava. Prenapetostna zaščita na vtičnicah bo tako uspela preprečiti posledice udara strele le v primeru, da bo poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti.

V prilogi fotografiji in plakat, ki vam morda pridejo prav za objavo, ter spodaj povezavi do videoanimacije in videozgodbice, ki ju lahko uporabite na vaši spletni strani ali prek družbenih omrežjih.

Videoanimacija: https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg

Videozgodbico: https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.

Telekom Slovenije.