JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE V OBČINI SELNICA OB DRAVI
11. 5. 2022
Javni razpis za podelitev koncesrije za opravljanje javne službe v osnovni zdrastveni dejavnosti.
Obrazci.

SOCIALA IN HUMANITARNO PODROČJE
9. 5. 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev za leto 2022.
Obrazci sociala.

TURIZEM
9. 5. 2022

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
Merila turizem.
Obrazci turizem.

KULTURA IN ŠPORT
5. 5. 2022

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
Merila kultura.
Obrazci kultura.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
Merila šport.
Obrazci šport.

PODJETNIŠTVO IN SAMOZAPOSLITEV
14. 4. 2022

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij za leto 2022.
Obrazci naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb za leto 2022.
Obrazci samozaposlitev.

JAVNO NAROČILO – IZGRADNJA 10-ODDELČNEGA VRTCA SELNICA OB DRAVI
5. 4. 2022

1. Povabilo – popravek 11. 4. 2022.
2. Navodilo – popravek 11. 4. 2022.
3. Obrazci.
Naročnik_ESPD.
POPIS Vrtec Selnica REKAPITULACIJA SKUPNO – popravek 16. 5. 2022.
POPIS Vrtec Selnica EI R. – popravek, 16. 5. 2022.
POPIS Vrtec Selnica GO R. – popravek, 16. 5. 2022.
POPIS Vrtec Selnica SI R. – popravek, 16. 5. 2022.
PZI Vrtec Selnica pozicije oken – dodano, 16. 5. 2022.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje.
PZI Vrtec Selnica načrti.
PZI načrt arhitekture – dodano, 17. 5. 2022.
Načrt s področja požarne varnosti – dodano, 20. 5. 2022.

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
17. 3. 2022

Javni razpis in razpisna dokumentacija skupinske izjeme za razvoj podeželja – primarna kmetijska dejavnost za leto 2022.
Obrazec 6 zavarovalne premije.
Obrazec 1 naložbe.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK IN PSOV LETU 2022
10. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v letu 2022.
Vloga.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE V LETU 2022
10. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine v letu 2022.
Vloga.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SELNICA OB DRAVI
26. 1. 2022
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.

JAVNI RAZPIS ZA DONATORSKA SREDSTVA OBČINE
4. 3. 2021

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 in 2022.
Vloga za pridobitev donatorskih sredstev.