SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2021
6. 10. 2021
Javni razpis za sofinaciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2021.
Obrazci.

JAVNI RAZPIS ZA ODKUP UMETNIŠKIH DEL LOKALNIH USTVARJALCEV OBČINE SELNICA OB DRAVI V LETU 2021
4. 10. 2021

Javni razpis za odkup umetniških del lokalnih ustvarjalcev Občine Selnica ob Dravi v letu 2021.
Vloga.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
4. 10. 2021

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Vloga.

JAVNI RAZPIS ZA DONATORSKA SREDSTVA OBČINE
4. 3. 2021

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 in 2022.
Vloga za pridobitev donatorskih sredstev.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine.
Vloga azbest

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE PSOV IN MAČK
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije psov in mačk.
Vloga sterilizacija.