Spoštovani,
razveljavljamo tri javne razpise za leto 2021 in sicer:
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih žena za leto 2021,
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2021,
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja športa za leto 2021.

Sklep za razveljavitev razpisov

VODOOSKRBA
29. 4. 2021

Javni razpis za subvencioniranje sistemov za zbirnaje in uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode za gospodinjstva v Občini Selnica ob Dravi.
Vloga vodooskrba.
Vloga deževnica.

TURIZEM
19. 4. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev in aktivov kmečkih žena.
Obrazci turizem.

PODJETNIŠTVO IN SAMOZAPOSLITEV
19. 4. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.
Obrazci naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb.
Obrazci samozaposlitve.

ŠPORT, KULTURA, SOCIALA IN HUMANITARNO PODROČJE
19. 4. 2021

Javni razpis za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev.
Obrazci sociala.

Javni za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Obrazci kultura.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa.
Obrazci šport.

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
10. 3. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija skupinske izjeme za razvoj podeželja – primarna kmetijska dejavnost.
Obrazec 6 zavarovalne premije.
Obrazec 1 naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija de minimis za razvoj podeželja – dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Obrazec 2 dopolnilna dejavnost.

JAVNI RAZPIS ZA DONATORSKA SREDSTVA OBČINE
4. 3. 2021

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 in 2022.
Vloga za pridobitev donatorskih sredstev.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine.
Vloga azbest

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE PSOV IN MAČK
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije psov in mačk.
Vloga sterilizacija.