JAVNI RAZPIS ZA  PODELITEV ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
5. 7. 2021

Javni razpis štipendije
Vloga.

ČISTILNE NAPRAVE
4. 6. 2021

Razpisna dokumentacija za subvencioniranje MKČN ali RČN za leto 2021.
Vloga za subvncijo MKČN ali RČN.

KULTURA IN ŠPORT
2. 6. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi.
Merila kultura.
Obrazci kultura.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi.
Merila šport.
Obrazci šport.

TURIZEM
2. 6. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi.
Merila turizem.
Obrazci turizem.

PODELITEV KONCESIJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE
21. 5. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi.
Obrazci.

VODOOSKRBA
29. 4. 2021

Javni razpis za subvencioniranje sistemov za zbirnaje in uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode za gospodinjstva v Občini Selnica ob Dravi.
Vloga vodooskrba.
Vloga deževnica.


PODJETNIŠTVO IN SAMOZAPOSLITEV
19. 4. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.
Obrazci naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb.
Obrazci samozaposlitve.

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
10. 3. 2021

Javni razpis in razpisna dokumentacija skupinske izjeme za razvoj podeželja – primarna kmetijska dejavnost.
Obrazec 6 zavarovalne premije.
Obrazec 1 naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija de minimis za razvoj podeželja – dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Obrazec 2 dopolnilna dejavnost.

JAVNI RAZPIS ZA DONATORSKA SREDSTVA OBČINE
4. 3. 2021

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 in 2022.
Vloga za pridobitev donatorskih sredstev.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine.
Vloga azbest

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE PSOV IN MAČK
23. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije psov in mačk.
Vloga sterilizacija.