PODJETNIŠTVO IN SAMOZAPOSLITEV
6. 4. 2020

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.
Obrazci naložbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb.
Obrazci samozaposlitev.

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
27. 3. 2020

Javni razpis in razpisna dokumentacija skupinske izjeme za razvoj podeželja.
Obrazec 1 naložbe.
Obrazec 6 zavarovalne premije.

Javni razpis in razpisna dokumentacija de minimis za razvoj podeželja.
Obrazec 2 dopolnilna dejavnost.

Popravek,
dne 20. 3. 2020, smo objavili popravek  javnega naročila ureditev javnih poti v Občini Selnica ob Dravi v letu 2020 “Cesta Janževa gora – Antloga – Štelcer”. V popravku so se spremenili popisi del, spremenjen je datum oddaje, odpiranja ponudb in rok za vprašanja ponudnikov, ter referenčni rok za kadre – 5 let.

JAVNO NAROČILO UREDITEV JAVNIH POTI V OBČINI SELNICA OB DRAVI V LETU 2020 “CESTA JANŽEVA GORA – ANTLOGA – ŠTELCER”
13. 3. 2020

Razpisna dokumentacija Cesta Janževa gora- Antloga – Štelcer -popravek z dne 20.3.2020.
Obrazci.
Popis del Cesta Janževa gora – Antloga – Štelcer – popravek z dne 20. 3. 2020.

DONATORSKA SREDSTVA OBČINE
24. 2. 2020

JR za dodelitev donatorskih sredstev.
Vloga za pridobitev donatorskih sredstev.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE
24. 2. 2020

JR za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine.
Vloga azbest.

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA PSOV IN MAČK
24. 2. 2020

JR za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov.
Vloga.

PRODAJA STANOVANJA
24. 2. 2020

Javni razpis za prodajo stanovanja.
Obrazci.

ŠPORT, KULTURA, SOCIALA IN HUMANITARNO PODROČJE
11. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev.
Obrazci sociala

Javni za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Obrazci kultura

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa.
Obrazci šport

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SELNICA OB DRAVI
8. 1. 2020

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi