V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, kmetijstva, gospodarjenje z divjadjo, odstranjevanje azbestne krtine, subvencioniranje sistemov za deževnico in pitno vodo, izgradnjo MKČN ter sofinanciranje sterilizacije/kastracije mačk in psov  za leto 2023.
Rezultati 2023

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva, gospodarjenje z divjadjo, odstranjevanje azbestne krtine, subvencioniranje sistemov za deževnico in pitno vodo ter izgradnja MKČN  za leto 2022.
Rezultati 2022

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva, gospodarjenje z divjadjo, odstranjevanje azbestne krtine, subvencioniranje sistemov za deževnico in pitno vodo ter izgradnja MKČN  za leto 2021.
Rezultati 2021

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva, gospodarjenje z divjadjo in odstranjevanje azbestne krtine  za leto 2020.
Rezultati 2020

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva, gospodarjenje z divjadjo, odstranjevanje azbestne krtine ter izgradnja MKČN  za leto 2019.
Rezultati 2019

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva ter izgradnja MKČN za leto 2018.
Rezultati 2018

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, sociale, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2017.
Rezultati 2017

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2016.
Rezultati 2016

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2015.
Rezultati 2015

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2014.
Rezultati 2014

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2013.
Rezultati 2013

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2012.
Rezultati 2012

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa, kulture, samozaposlitve, naložbe in kmetijstva za leto 2011.
Rezultati 2011

V priponki so objavljeni rezultati razpisov za društva na področju turizma, športa in kulture za leto 2010.
Rezultati 2010

Skip to content