Čebelarska zveza Slovenije si že vseskozi prizadeva, da se naša krajina bogati in zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so medovite. V ta namen vas spodbujamo, da pri sajenjih upoštevate tiste rastline, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele. Seznam primernih medovitih in avtohtonih rastlin za saditev se nahaja na spletni povezavi: http://www.czs.si./content/C5. Vsi skupaj se tako trudimo ohranjati našo kulturno krajino in zdravo, čisto okolje, ter s tem tudi za ohranitev naše čebele – kranjske sivke.

Čebelarska zveza Slovenije

Saditev avtohtonih medovitih rastlin na javnih površinah