Naslednja 31. številka Selniških novic, bo izšla predvidoma v mesecu oktobru 2017. Vabimo vas, da Uredniškemu odboru pošljete vaše prispevke v pisni ali slikovni obliki. Oddate jih lahko na elektronski naslov info@selnica.si,  na CD-ju ali USB ključku na sedežu občine, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Davi, najkasneje do, 15. 9.  2017.
Uredniški odbor Selniških novic

Selniške novice št. 30

Selniške novice št. 29

Selniške novice št. 28

Selniške novice št. 27

Selniške novice št. 26

Selniške novice št. 25

Selniške novice št. 24

Selniške novice št. 23

Selniške novice št. 22

Selniške novice št. 21

Selniške novice št. 20

Selniške novice št. 19

Selniške novice št. 18

Selniške novice št. 17

Selniške novice št. 16

Selniške novice št. 15

Selniške novice št. 14

Selniške novice št. 13

Selniške novice št. 12

Selniške novice št. 11

Selniške novice št. 10

Selniške novice št. 9

Selniške novice št. 8

Selniške novice št. 7

Selniške novice št. 6

Selniške novice št. 5

Selniške novice št. 4

Selniške novice št. 3

Selniške novice št. 2

Selniške novice št. 1