Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe ravnanja z odpadki v naši občini že začel deliti rumene vreče, v katerih uporabniki zbiramo odpadno embalažo. Vreče, ki jih boste prejeli najkasneje do 24. septembra, so namenjene uporabi v letu 2020.

Medtem ko rumene vreče delijo brez podpisa uporabnika o prejemu vreč, je drugače z vrečami za mešane komunalne odpadke, v katerih nekateri uporabniki, predvsem na težje dostopnih lokacijah, zbirate mešane komunalne odpadke. Prevzem teh vreč, ki se prav tako delijo do 24. septembra, boste morali potrditi s podpisom.

Če do predvidenega roka ne prejmete rumenih in/ali vreč za mešane komunalne odpadke, se obrnite na informacijsko pisarno Snage (02 620 58 75 ali info@snaga-mb.si). V kolikor vam vreč med letom zmanjka, jih lahko zmeraj dokupite na zbirnem centru. Velja pa opozoriti, da Snaga odvoz odpadkov v vrečah izvaja samo, če so odpadki nastavljeni v vrečah z njihovim logotipom.

Snaga d.o.o.

Rumena vreča – Selnica ob Dravi