S 1. 3. 2020 se po enoti pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Tako se bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz črnih posod po novem vršil na 3 tedne in ne več na 4 tedne, kot doslej.

Na podlagi poenotenja pogostosti odvoza teh odpadkov se bo poenotila tudi cena ravnanja z odpadki v vseh občinah. Pogostost odvoza bioloških odpadkov in odpadne embalaže, zbrane v rumenih vrečah, ostaja nespremenjena.

Spoštovani občani, bodite pozorni na položnice, ki jih boste prejeli konec meseca s strani Snage, saj bo priložen nov koledar odvoza odpadkov, ki velja od 1.3.2020 naprej, pri čemer star koledar, ki ste ga uporabljali doslej, postane neveljaven.

Snaga d. o. o.