S 1. 3. 2020 se po enoti pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Tako se bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz črnih posod po novem vršil na 3 tedne in ne več na 4 tedne, kot doslej.

Na podlagi poenotenja pogostosti odvoza teh odpadkov se bo poenotila tudi cena ravnanja z odpadki v vseh občinah. Pogostost odvoza bioloških odpadkov in odpadne embalaže, zbrane v rumenih vrečah, ostaja nespremenjena.

Spoštovani občani, bodite pozorni na položnice, ki jih boste prejeli konec meseca s strani Snage, saj bo priložen nov koledar odvoza odpadkov, ki velja od 1.3.2020 naprej, pri čemer star koledar, ki ste ga uporabljali doslej, postane neveljaven.

Snaga d. o. o.

Skip to content