Spoštovani,
zaradi prihajajočih praznikov se spreminjajo urniki izvajanja nekaterih storitev odvoza smeti.
Odvoz odpadkov iz gospodinjstev bo namesto na praznik dela, v petek, 1. maja, potekal v soboto, 2. maja, zato vse uporabnike, ki imajo odvoz sicer ačrtovan ob petkih, skladno tudi z letnim koledarjem odvoza odpadkov prosimo, da nastavijo posode na prevzemno mesto v soboto do 6. ure zjutraj.
Zbirni centri v vseh primestnih občinah, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, bodo v soboto, 2. maja, zaprti.

Snaga, d.o.o.