Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu voda 

ENERGIJA VODE TER ODGOVOREN ODNOS DO NJE IMATA V SKUPINI HSE POSEBNO MESTO 

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, med katere sodi tudi energija vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2022 skupaj proizvedle 2.560 GWh električne energije, kar predstavlja približno polovico proizvodnega portfelja skupine HSE ter oskrbo 571 tisoč oziroma 66 odstotkov gospodinjskih odjemalcev. Na ravni Slovenije pa skupina HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode.

Pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala naših rek ves čas upoštevamo okoljevarstvene zahteve ter načela trajnostnega in sonaravnega razvoja, vse s ciljem učinkovitega in vsestransko koristnega zelenega prehoda Slovenije v brezogljično družbo, prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe ter dviga samooskrbe Slovenije z električno energijo, predvsem iz obnovljivih virov.

 

Proizvodnja električne energije iz vode – kot tudi drugih obnovljivih virov – bo pri zelenem prehodu Slovenije, katerega nosilec je prav skupina HSE, igrala pomembno vlogo. Dravske elektrarne Maribor (DEM) upravljajo osem velikih hidroelektrarn, pet malih hidroelektrarn in šest sončnih elektrarn skupne moči več kot 600 MW, letno proizvedejo povprečno 2.731 GWh električne energije ter oskrbujejo približno 609 tisoč slovenskih gospodinjstev. Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), ki imajo v lasti 22 malih hidroelektrarn, pet velikih hidroelektrarn in črpalno hidroelektrarno ter manjšo sončno elektrarno skupne moči 338 MW, letno proizvedejo povprečno 704 GWh električne energije, kar zadošča za oskrbo približno 157 tisoč slovenskih gospodinjstev. Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), kjer je HSE 49-odstotni lastnik, pa upravljajo s 4 hidroelektrarnami skupne moči 158 MW in povprečne letne proizvodnje 577 GWh električne energije, kar omogoča letno oskrbo 128 tisoč slovenskih gospodinjstev. Vse verige hidroelektrarn, ki delujejo pod okriljem skupine HSE, so dober primer strateškega upravljanja z vodami v smislu sinergijskih učinkov proizvodnje »zelene« električne energije na eni strani ter odgovornega in vsestransko koristnega ravnanja z okoljem, v katerem hidroelektrarne delujejo, na drugi.

Skupina HSE ima na področju pridobivanja električne energije iz slovenskih rek velike načrte. Eden najpomembnejših je začetek gradnje hidroelektrarn na srednji Savi: te bodo, ko bodo vse zgrajene, proizvedle dodatnih 1.105 GWh električne energije, kar bo zadoščalo za oskrbo 246 tisoč gospodinjstev. Zanimive in pomembne pa so tudi priložnosti, ki se kažejo v sočasnem izkoriščanju več vrst energetskih potencialov. Ob hidroelektrarni Brežice na spodnji Savi je tako že zgrajena prva hibridna elektrarna v Sloveniji, ki proizvaja obnovljivo električno energijo iz vode in sonca, istočasno pa pretočna akumulacija omogoča shranjevanje viškov električne energije in deluje kot baterija. Na brežinah odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje pa so Dravske elektrarne Maribor postavile 2,5 MW sončno elektrarno: načrtovani potencial sončnih elektrarn na brežinah hidroelektrarn Formin in Zlatoličje je kar 30 MW.

»Ena naših glavnih nalog je pospešeno vlaganje v obnovljive vire in s tem povečevanje deleža okolju prijazne električne energije, hkrati pa zmanjševanje uvozne odvisnosti,« poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE. »Skupina HSE se uspešno pripravlja na vlogo enega od glavnih nosilcev zelenega prehoda slovenske energetike, temu so prilagojeni prav vsi naši razvojni načrti.«

 

 

 

 

 

Skip to content