Tujerodne invazivne rastline so se začele širiti in izpodrivajo domorodne rastline. Domorodne vrste so del biotske raznovrstnosti in so nezamenljivo bogastvo, hkrati pa ohranjajo naravno ravnovesje. Kjer se je zaradi vdora tujerodnih vrst ravnovesje porušilo, občutimo posledice tudi ljudje. Invazivne rastline povzročajo veliko težave v kmetijstvu, ogrožajo naravne ekosisteme, nekaj vrst pa je tudi škodljivih za zdravje človeka, med nje sodi pelinolistna ambrozija, ki je alergena rastlina za ljudi in domače ljubljenčke. Povzroča dihalne težave.

Je enoletna, precej razrasla rastlina s tanko, ravno korenino. Listi so zeleni, dvakrat pernato deljeni, brez dlačic, ki so po obliki podobni listom pelina. Listni pecelj je porasel z redkimi, dolgimi štrlečimi dlakami. Moška socvetja so viseči koški v dolgem pokončnem enostavnem grozdu na vrhu poganjkov. Ženska socvetja se razvijejo v zalistjih. Seme je ovalno cca. 3×2 mm veliko in se zlahka prime na dlake (krzno) ali na oblačila. Povprečno razvite rastline imajo od 2.000 – 3.000 semen. Seme je v zemlji kalico tudi do 40 let, zato je pomembno, da nahajališče ambrozije preverjamo do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih.

Po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, UL. RS, št. 63/2010 z dne 3.8.2010, mora imetnik zemljišča, na katerem raste omenjena škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:

  • Pred cvetenjem odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
  • POZOR! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabimo rokavice, v času cvetenja pa tudi masko. Izpuljenih cvetočih rastlin nikoli ne odlagati na kompost!
  • Odstranitev škodljive rastline se izvede na stroške imetnika zemljišča.

Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki niso ukrepali, lahko oddate pri INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO, FITOSANITARNA INŠPEKCIJA MARIBOR-TEZNO, tel.:(02/ 333 8654).

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor |Institute of Agriculture and Forestry Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija

W: http://www.kmetijski-zavod.si

Skip to content