Občina Selnica ob Dravi v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra izdaja Ugotovitveno odločbo na nepremičnini parc. št. 423/8 in 363/3 obe k.o. 632 Sp. Slemen.

Ugotovitvena odločba.

Skip to content