Spoštovani,

na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije, številka 01000-4/2020/6 z dne 28. 3. 2021, se na Upravni enoti Ruše, v obdobju od 1. 4. 2021 do vključno 9. 4. 2021, uvajajo posebni ukrepi.

Strank se za obdobje od 1. aprila do vključno 11. aprila 2020 ne naroča oziroma naročanje strank je izjemoma mogoče zgolj in samo za urejanje nujnih, neodložljivih zadev oziroma upravnih storitev, kar morajo stranke utemeljiti.

Na spletni strani je objavljeno obvestilo o spremenjenem načinu dela in o zaprtju KU Selnica ob Dravi, dne 7. 4. 2021:

Hvala za razumevanje.

Sklep vlade.

Želim, da ostanemo zdravi in ohranimo pozitivne misli.

Vsem lep pozdrav.

mag. Barbara Šarh
načelnica

REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA RUŠE

Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše

T: 02 669 06 61
E: ue.ruse@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ruse/

Skip to content