Spoštovani,

v času od 12. julija do 6. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki . 

Vlada je v ta namen sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti. ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije 500.000,00 evrov, Slovenski Karitas 500.000,00 evrov ter Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornic 100.000,00 evrov.

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih:

  • Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.
  • Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.
  • Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.
  • Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

 Vloga se odda na naslednjih obrazcih:

  1. VLOGA A: neurja med 12.7. in 2.8.2023

Vlogo za pomoč skupaj z natančnejšimi navodili in kriteriji najdete tudi na: https://www.rks.si/sl/Novice/dodelitev-sredstev-500k-julijska-neurja/

Prosilci lahko vloge za pomoč oddajo na pristojno Območno združenje Rdečega križa najkasneje do 28. avgusta 2023.

  1. VLOGA B: poplave 3., 4. in 5. avgust 2023

Vlogo za pomoč skupaj z natančnejšimi navodili in kriteriji najdete tudi na: https://www.rks.si/sl/Novice/dodelitev-sredstev-poplave-avgust2023/

Prosilci lahko vloge za pomoč oddajo na pristojno Območno združenje Rdečega križa najkasneje do 28. avgusta 2023.

Za oddajo vlog in ostale informacije se obrnite na go. Dragico Jesenek, tel. št. 051 657 225.

Vloga A
Vloga B

Skip to content