Spoštovani,

Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k sanaciji mostu čer reko Dravo v Rušah, ki je nujno potrebna zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu. Pričetek gradnje je predviden po izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del, predvidoma v začetku leta 2021.

Ob zadnjem obdobnem pregledu mostu so ugotovili, da je stanje objekta zelo slabo. Na mostu je bila evidentirana razpoka, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času, bodisi potencialne druge nepredvidene obremenitve. Zaradi nastalih poškodb in z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu, bo na mostu vzpostavljen ukrep z omejitvijo hitrosti na 30 km/h in omejitvijo prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton. Ta ukrep bo predvidoma veljal od novembra 2020 do začetka načrtovane sanacije mostu. 

Hkrati vas obveščamo, da bo v času sanacije mostu, ki se bo začela predvidoma v začetku leta 2021, popolna zapora mostu. V času popolne zapore bo vodenje prometa urejeno z uradnim obvozom po državni cesti, pri čemer bo uradni obvoz iz obeh strani popolne zapore potekal preko Maribora. Iz smeri Ruše po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor – Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most) – cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta – Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi v skupni dolžini obvoza 24,6 km (28 min). V obdobju popolne zapore mostu ne bo možen prehod pešcev in kolesarjev.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost, zaradi sprememb prometnega režima.

Skip to content