Mariborska razvojna agencija skupaj s KGZS Zavodom Maribor, KGZS Zavodom Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, RIC Slovenska Bistrica, Razvojno agencijo Slovenske gorice in drugimi organizacijami v 11-ih dneh zbrala podatke 111-ih ponudnikov iz Podravja in 6 izven Podravja.

Želimo si, da prebivalci Podravja posegajo po slovenskih prehranskih produktih iz neposredne bližine kraja svojega bivanja. Zato je seznam oblikovan po posameznih območjih v Podravju.

Ponosni smo na naše ponudnike, da so se odzvali v tako kratkem času in odprli vrata svoje kmetije. Na seznamu so tudi lokalne tržnice, ki delujejo po posameznih občinah (Maribor, Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Ormož). Nakup v lokalni trgovini omogočata Zadruga Dobrina s trgovinico v Mariboru in Ptujski škrnicl na Ptuju. Pridelke ponuja tudi posestvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Vključeni sta tudi dve kmetijski zadrugi, KZ Rače in KZ Selnica ob Dravi.V aktivno promocijo lokalnih ponudnikov so vključene vse občine v Podravju, zato da pridejo informacije do prebivalcev po čim več kanalih.

INFO: Tudi na MKGP, Naša super hrana so prepoznali, da je aktivna vloga razvojnih agencij in LAS-ov v tem času dragocena. @Nasasuperhrana so med drugim objavili seznam regionalnih razvojnih agencij in LAS-ov ter drugih organizacij, ki so naredile sezname kmetij z lokalno ponudbo hrane v naši okolici:

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kmetije-z-lokalno-ponudbo-hrane-v-nasi-okolici/?fbclid=IwAR2fwawUMnqXgO6O8MgoRdmYSbDYepSHysSln_c0GUHusRcEmHbA9U7kY5M

Dodatne informacije: mag. Danijela Kocuvan, 051 344 441, danijela.kocuvan@mra.si

Seznam lokalnih ponudnikov

Povezava na spletno stran Mariborske razvojne agencije

Mariborska razvojna agencija