Spoštovani,
vsebina svetovalne dejavnosti v javni službi na področju izobraževanja odraslih je svetovalna dejavnost pri:

  • vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
  • vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
  • vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
  • ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela ter
  • pri samostojnem učenju (tujih jezikov, računalništva ipd.).

Storitve dejavnosti informiranja in svetovanja so za odrasle brezplačne, saj dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Storitve svetovanja lahko potekajo v obliki osebnega obiska, telefonskih storitev, kot svetovanje preko elektronske pošte, svetovanje preko videokonference, skupinsko svetovanje ipd.

Letak svetovalne podpore AZM-LU

Alenka Sagadin Mlinarič

Andragoški zavod Maribor
Ljudska univerza
Maistrova ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija

Tel.:++386 2 234 11 34
Mobitel: 041 / 372 273
Fax:++386 2 234 11 22

alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si
www.azm-lu.si