Spoštovani,
s podaljševanjem življenjske dobe ljudi je nastala tudi potrebo po razvoju novih strategij na nivoju lokalne skupnosti pri vzpostavljanju  varnega okolja za ogrožene osebe iz določenih ranljivih skupin, predvsem oseb v starostni skupini 65+.
Občina Selnica ob Dravi se v skladu z predpisi in ukrepi EU in države zavzema za vzpostavitev povezav med deležniki, ki so aktivni v izobraževanju in usposabljanju, povezovanju in sodelovanju ter aktiviranju ogroženih oseb. Po podatkih SURS-a je bilo na dan 1. januarja 2021 v Sloveniji registriranih 2.108.977 prebivalcev, od tega jih je 20% v starostni skupini 65+. Povprečna starost občanov je okoli  44,7 leta. Od skupno 4.462 prebivalcev je v občini približno 155 prebivalcev v starostni skupini 65+.
Občina Selnica ob Dravi ima vzpostavljenih že veliko sistemskih rešitev, ki pokrivajo področju zdravstva, sociale, dolgotrajne oskrbe, urejanja bivanjskih pogojev starejših in druga področja, ki se tičejo starostne skupine 65+. V ta namen je tudi ustanoviteljica ali soustanoviteljica javnih zavodov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (Ambulanta splošne medicine / Zobozdravstvena ambulanta za odrasle / Zobna ambulanta za mladino in odrasle), Mariborska knjižnica – enota Selnica ob Dravi, Hram kulture Arnolda Tovornika.
V okviru občine je delujočih kar nekaj društev, ki se posvečajo izzivom starajoče se družbe. Seznam društev najdete na tej povezavi: https://www.selnica.si/javni-zavodi-jgs-drustva/drustva/

Na pobudo INPEA –  International Network for the Prevention of Elder Abuse, ki ima vzpostavljeno Info INPEA točko v prostorih Alma mater Europaea – ECM v Mariboru, se Občina Selnica ob Dravi pridružuje globalni akciji osveščanja o nasilju nad starejšimi, z letošnjim sloganom: »Lifting Up Voices – Dvignimo glasove.«
Akcija poteka vsako leto 15. junija od leta 2011 dalje, z namenom pravočasnega prepoznavanja oblik nasilja nad starejšimi in spodbujanja ustreznega ukrepanja v primeru zaznanega nasilja. Ta pomemben mednarodni mejnik je sprejela generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo 66/127 na pobudo INPEA, ki je priključena k Oddelku Združenih narodov za javno informiranje (DPI).

Vabljeni k branju e-letaka.