Dne 17. novembra 2021 obeležujemo prvo obletnico lansiranja globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za eliminacijo raka materničnega vratu, ki jo je sprožila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 2020. Na nacionalni ravni vodi letošnje aktivnosti Zveza slovenskih društev za boj proti raku s partnerji, na Štajerskem pa aktivnosti koordinirajo Zveza Slovenska unija pacientov, Društvo za promocijo pacientovih pravic in dolžnosti Maribor in Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor.

Na simbolni ravni se letošnji akciji pridružujejo občine: Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju in Ruše, v sodelovanju z Centrom Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi. Z osvetlitvijo pročelja tega kulturno informacijsko turističnega centra z turkizno barvo se že drugič pridružujemo mnogim po svetu. Sodelujoči po vsem svetu bodo dne 17. novembra 2021 z istočasno osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti v državi s turkizno barvo, prispevali k večji ozaveščenosti ljudi in javnosti o tem pomembnem javno zdravstvenem vprašanju. Turkizna barva je namreč simbolična barva raka materničnega vratu.

Slovenija bi lahko na podlagi odličnih rezultatov, ki jih dosega s presejalnim programom ZORA, postala celo ena prvih evropskih držav, ki bi ji uspela eliminacija raka materničnega vratu. Dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo raka materničnega vratu Slovenija namreč že izpolnjuje, to sta več kot 70 % udeležba žensk v programu ZORA in ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu. Tretji cilj je doseči 90 % precepljenost deklic proti HPV. Cepljenje proti HPV poteka na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole.

ZORA je preventivni državni presejalni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu, ki za doseganje svojih ciljev sledi sodobnim medicinskim spoznanjem. V okviru tega programa dobi vsaka ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, na dom pisno vabilo na pregled. S pregledi žensk na tri leta je velika večina nevarnih sprememb materničnega vratu odkritih in zdravljenih pravočasno. Zboli okrog 110 žensk na leto.

Doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega programa ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku: »Prva študija učinka cepljenja proti HPV v Sloveniji je pokazala, da cepljenje proti HPV že kaže učinke na populacijski ravni. Cepljene generacije deklet bodo pomembno manj zbolevale, zato bo pri njih manj konizacij in manj strahu, da bi predrakave spremembe napredovale v raka.

Zaradi razvoja znanosti in tehnologije smo pri spopadanju z rakom vse bolj uspešni. Vse večji pomen dobiva primarna preventiva, katere najbolj učinkovito orodje za preprečevanje raka je cepljenje proti okužbam, ki povzročajo raka. Pomemben korak k temu, da slovenski otroci v odrasli dobi ne bodo zbolevali za raki in drugimi boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV, je tudi uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV v nacionalni progam cepljenja za dečke v letu 2021. Precepljenost zoper HPV v mariborski regiji je v obdobju 2019/2020 znašala 75 % in s tem mariborsko regijo umestila na tretje mesto na nacionalni ravni«.

Borut Ambrožič, mediator v zdravstvu, predsednik Zveze Slovenska unija pacientov: »Kljub izzivom, ki jih prinaša pandemija COVID 19 ne smemo pozabiti, da smo za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni sami in da je za obvladovanje tveganj prvo poklican vsak posameznik. To velja tudi za HPV in na to vezane preventivne ukrepe. Sodelovanje države, občin, zdravstvene stroke in nevladnih organizacij je garant za doseganje družbe zdravja kateri vsi stremimo«.

Zvezdana Mavrič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike, vodja referenčnih ambulant v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in predsednica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor: »Tudi v referenčnih  ambulantah  redno preverjamo udeležbo v presejalnih programih ZORA, DORA in SVIT. Pomembno se mi zdi spodbujanje k preventivi in ne kurativi, saj je lažje preprečiti, kot zdraviti. To bi moral postati primer dobre prakse tudi v primeru zaustavitve virusa SARS-CoV-2  oziroma COVID-19«.