Info INPEA točka ob Svetovnem dnevu ozaveščanja zoper zlorabo starejših.

Na pobudo Mednarodne organizacije zoper zlorabo starejših (INPEA), obeležujemo 15. junija “Svetovni dan ozaveščanja zoper zlorabe starejših”. International Network for Protection of Elderly Abuse (INPEA) deluje kot mednarodna nevladna organizacija  s posebnim svetovalnim statusom pri Združenih narodih. Organizacija združenih narodov je razglasila 15. junij za Sevtovni dan ozaveščanja zoper zlorabo starejših leta 2011, z resolucijo A/RES/66/127.

Na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru, na Slovenski ulici 17, od leta 2015 deluje Info INPEA točka, ki s svojimi aktivnostmi želi pripomoči k izboljšanju družbene sposobnosti prepoznavanja in odzivanja potreb starajoče se družbe.

Za svoj doprinos k prepoznavanju izzivov starajoče se družbe in iskanju rešitev je bila Info INPEA točka leta 2017 prepoznana kot mehka – socialna inovacija in bila v okviru podelitve priznanj za najboljše inovacije v podravski regiji, tega leta nagrajena z bronastim priznanjem.

Nagrajeno inovacijsko ekipo so sestavljali: Borut Ambrožič, prof. dr. Ludvik Toplak, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, ddr. Mara Obsenik in Lilijana Zorko.

Pomembno je zavedanje, da je kakršnakoli oblika zlorabe starejših nedopustna in da imajo žrtve možnost poiskati pomoč pri različnih pristojnih naslovnikih, kot so policija, centri za socialno delo, nevladne organizacije, ki se posvečajo tej temi in drugi.

Po podatkih SURS-a iz leta 2022 se je mariborska občina po številu prebivalcev uvrstila na 2. mesto. Tega leta je imela občina  112.560 prebivalcev (56.310 moških in 56.250 žensk). Povprečna starost je bila 45,2 leta in tako višja, kot na slovenski ravni, ki je bila 43,9 let.

Po podatkih NIJZ za leto 2024 je delež uporabnikov pomoči na domu v Mariboru nižji od slovenskega povprečja.

NIJZ za leto 2024 ugotavlja tudi, da je bila pri starejših prebivalcih mariborske občine, stopnja bolnišnične obravnave zaradi zloma kolka 5,3 na 1000.

Borut Ambrožič, vodja Info INPEA točke in zastopnik INPEA za Slovenijo: “Tudi devet let po začetku delovanja Info INPEA točke ugotavljamo, da so aktivnosti relevantnih deležnikov, s katerimi bi se vzpostavila “starejšim prijazna družba” prepočasne in mnogokrat ostanejo samo črka na papirju. Pobude nekaterih lokalnih skupnosti, tudi MO Maribor, z vzpostavitvijo Sveta za starejše, vzpostavitev medgeneracijskih centrov in sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje položaja starejših v MO Maribor 2022 – 2027 so koraki v pravo smer, ki pa si zaslužijo večjo pozornost s strani tistih, ki lahko zagotovijo redno financiranje. Delo prostovoljcev, ki delujemo v tej smeri pa je itak neprecenljivo. Najpomembnejši korak na poti uspeha je vzpostavitev partnerstev različnih akterjev, o čemer je govora tudi v Agendi 2030”.

 

 

Skip to content