Spoštovani,

Občina Selnica ob Dravi od 25. januarja 2021 do vključno 19. februarja 2021 javno razgrinja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Selnici ob Dravi na parc. št. 324 k.o. Sp. Vurmat.

Celotno gradivo je objavljeno na povezavi https://www.selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/veljavni-akti/.

Skip to content