Spoštovani,

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo s podizvajalci izvajala »Usposabljanje za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019«.

Usposabljanje je za vse upravičene udeležence brezplačno. Udeležite se lahko samo celotnega programa v obsegu 16 ur.

Dvodnevno usposabljanje s področja predelave, trženja in varne hrane bo izvedeno v avgustu in septembru na treh lokacijah v Sloveniji in sicer:

31.avgust in 1. september, Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice,

2. september in 3. september, Dvorana Kmetijske zadruge Petrovče, Petrovče 1,

6. september in 7. september, KTP center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41,

Vljudno vabljeni.

Vabilo za usposabljanje predelava in trženje kmetijskih proizvodov.