Spoštovani,
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), izdala poziv samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi, za prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Do zaščitnih mask po tem javnem povabilu niso upravičeni tisti, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi, z dne 4. novembra 2020. Prejem mask pomeni državno pomoč.

Poziv je odprt do vključno 22. januarja 2021. Na poziv se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu. Zaščitne maske bodo razdeljene na naslednji način:

* za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim – 150 zaščitnih mask,

* za mikro podjetje z 2 zaposlenima – 300 zaščitnih mask (samozaposleni se šteje za enega zaposlenega),

* za mikro podjetje s 3 zaposlenimi – 450 zaščitnih mask in

* za mikro podjetje s 4 zaposlenimi – 600 zaščitnih mask.

Upravičenec bo lahko prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima prijavljen sedež podjetja.

Zainteresirani naj pred oddajo prijave obvezno preberejo javni poziv, ki je objavljen na tej povezavi: https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Javni-poziv-samozaposlenim-in-mikro-podjetjem-z-1-do-4-zaposlenimi-za-brezplacno-dodelitev-zascitnih%20mask-7-1-2020.pdf

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge lahko oddate s pomočjo spletnega obrazca na spletni strani OZS, ki ga najdete na tej povezavi: https://www.ozs.si/maske

Zainteresirani lahko vse dodatne informacije pridobite tudi preko elektronske pošte na naslovu: info@ozs.si.

Skip to content