Spoštovani,

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Vaše predloge predloge na spodnjem obrazcu pričakujemo najkasneje do, 23. septembra 2020, do 10. ure.

Poziv.
Predlog in izjava.