Spoštovani,
Občina Selnica ob Dravi je v sodelovanju z Univerzo v Mariboru pripravila osnutek Strategije razvoja občine. Gre za temeljni programski dokument na občinski ravni za obdobje od leta 2020 do 2050, ki opredeljuje načrtovane aktivnosti in projekte na osnovi analize stanja v občini ter programskih dokumentov EU ter Republike Slovenije.
Zaradi epidemije ni bilo možno, kot je bilo prvotno načrtovano, izvesti delavnic za pripravo osnutka zgoraj opisanega dokumenta.

Z namenom sodelovanja javnosti je dokument predstavljen na naši spletni strani Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi.

Vabimo vas, da ga pregledate in podate svoje komentarje, predloge do konca meseca februarja 2021 na elektronski naslov: info@selnica.si ali v pisni obliki na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Skip to content