Spoštovani,

s premično zbiralnico za nevarne odpadke bo podjetje Snaga d. o. o. v naši občini v

ponedeljek, 14. 9. 2020,

9.00 – 12.00      Spodnja Selnica – pri javni tehtnici,

12.30 – 16.00      Selnica – pri gasilskem domu.

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE?

Stari akumulatorji, baterije, barve-laki-lepila-razredčila (do 25l), zdravila-brez kartonske embalaže, motorna olja (do 10l), kemikalije, pršila, pesticidi, stara kozmetika, embalaža-onesnažena z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, varčne žarnice, injekcijske igle, termometri.

NAVODILA ZA PREDAJO

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Pred oddajo nevarnih odpadkov je treba pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (položnica Snage iz preteklega meseca oz. položnica upravnika stavbe) in osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira.

Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice. Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa pred zbiralnico je prepovedano. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje. V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke oz. ni v skladu z navodili, zaposleni zavrne njihov sprejem. Nevarni odpadki se sprejemajo samo ločeni po skupinah in v izvirni, jasno označeni embalaži, na kateri so nevarne snovi ustrezno označene.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto in zdravo okolje.

Snaga, d. o. o.