Zaprtje zbirnega centra Ruše

Spoštovani, v prid zaščite svojih zaposlenih in občanov je podjetje Snaga d. o. o. sprejela preventivni ukrep, s katerim do nadaljnjega zapirajo zbirne centre v vseh zunaj mestnih občinah, kjer izvajajo GJS ravnanja z odpadki.    

Zaposlitveni portal

Spoštovani, objavljamo povezavo do največjega slovenskega zaposlitvenega portala www.zaposlitve.org, ki je popolnoma brezplačen tako za iskalce zaposlitve, ki lahko vnašajo svoje CV-je in tudi za delodajalce. Tudi za iskalce praktičnega usposabljanja, kar je priročno za dijake in študente. Portal je sponzoriran s strani več, kot 600 podjetij v Sloveniji. Tako, da postaja vodilni portal za […]

Obvestilo Snage d.o.o. – rumene vreče

Snaga odvaža zbrano odpadno embalažo samo v rumenih vrečah, ki so jih gospodinjstva prejela v ustrezni količini konec leta 2019 s strani Snage. Te vreče so namenjene zbiranju odpadne embalaže v letu 2020. Vključno do 14. 2. 2020 smo na Snagi sprejemali reklamacije, v kolikor katero gospodinjstvo morda ni prejelo vreč in jih tako še […]

Poročilo o pitni vodi za leto 2019

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2019, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih […]

Sprememba koledarja odvoza odpadkov

S 1. 3. 2020 se po enoti pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Tako se bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz črnih posod po novem vršil na 3 tedne in ne več na 4 tedne, kot doslej. Na podlagi poenotenja pogostosti odvoza […]