Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije je na spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine, ki so objavljena na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/.   GURS SELNICA OB DRAVI

Zapora Selniške ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del na kanalizacijskem omrežju v prihodnjih dneh delno ali popolnoma, zaprta Selniška cesta v križišču z ulico Ob ribniku. Popolne zapore v kolikor bodo potrebe se pričakujejo za kratko obdobje cca. 15 min. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prosimo za strpnost. Občina Selnica ob Dravi